Ενεργεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

2397022188
Π. Μελά και Μ. Αλεξάνδρου
Ασπροβάλτα
57021

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

2310559324
Αρέθουσα
57021 Δ.Δ Αρέθουσας