Ορθοπαιδικοί

Ορθοπαιδικοί

2397100198
6974464502
Ασπροβάλτα
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου

Ορθοπαιδικοί

2397022555
6977514334
Μελά Παύλου 11
Ασπροβάλτα
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου