Παθολόγοι

Γιατροί Παθολόγοι (Παθολόγος)

2392091331
6976702413
Σχολάρι
57200 Δ.Δ Εγνατίας

Παθολογος – Διαβητολογος

2397103604
2397103604
6947777806
Ελλησποντου 13
Σταυρός
57014 Δ.Δ Ρεντίνας

Παθολογος- Διαβητολογος

2397103604
2397103604
6947777806
Ελλησποντου 13
Σταυρός
57014 Δ.Δ Ρεντίνας