Ο νέος χάρτης της Αυτοδιοίκησης -Ποιες είναι οι αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών

volvi press 0 Σχόλια

kalikratisΤο υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε τη νέα «βίβλο της αυτοδιοίκησης» όπου εκτός από τη συλλογή, την καταγραφή και την ορθολογική ταξινόμηση των διάσπαρτων νομοθετημάτων περί αρμοδιοτήτων των δήμων και περιφερειών.

Πρόκειται για 356 άρθρα του σχεδίου Ενιαίου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης τον οποίο το υπουργείο Εσωτερικών και έστειλε στη Βουλή για επεξεργασία στην αρμόδια υποεπιτροπή.

Οπως γράφει το ΒΗΜΑ στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων αλλά και των μέτρων που ψηφίστηκαν στο μεσοπρόθεσμο από την κυβέρνηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες γίνονται με σαφήνεια πεδίο υλοποίησης της κυβερνητικής και κοινοτικής πολιτικής, αποκτώντας και τα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να «τρέξουν» το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το προτεινόμενο σχέδιο Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης έρχεται οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το 2006 και τέσσερα χρόνια μετά τον «Καλλικράτη». Με αυτά «πλοηγό», η κυβέρνηση φιλοδοξεί μέσα σε 200 σελίδες:

– Να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία που αφορά δήμους και περιφέρειες, με δεδομένη την κατά καιρούς πληθώρα νομοθετημάτων, είτε συστηματικού είτε αποσπασματικού χαρακτήρα.

– Και «να αναβαθμίσει έτι περαιτέρω τη θέση των ΟΤΑ στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που επιτάσσει άλλωστε και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

Διατάξεις που καταργούνται

Η ομάδα των ειδικών που εργάστηκε για τον νέο Κώδικα έδωσε έμφαση στην αναλυτική παράθεση των αρμοδιοτήτων των δήμων και περιφερειών, προκειμένου να είναι ευχερής ο εντοπισμός τους, αλλά και στην «αναδιατύπωση και αποσαφήνιση ορισμένων εξ αυτών, ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες και κατά συνέπεια η πλημμελής εφαρμογή τους, εξαιτίας της γενικής ή αόριστης περιγραφής τους».

Οικονομικοί έλεγχοι

Πλήθος είναι οι διατάξεις που αφορούν την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, τον έλεγχο των λογαριασμών και της περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Υπάρχουν διατάξεις για «εδαφικά σύμφωνα» (άρθρο 273), για σύμπραξη δήμων και περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 274), για διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες δήμων και περιφερειών (άρθρα 279-280), για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση και την περιουσία Συνδέσμων των δήμων. Μεγάλο τμήμα του Κώδικα καταλαμβάνουν οι διατάξεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (άρθρα 329-334) αλλά και για τα μητρώα νομικών προσώπων σε δήμους και περιφέρειες, ενώ υπάρχει διάταξη ακόμη και για τη διαχείριση βοσκοτόπων (άρθρο 343).

Αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας, οι ειδικές διοικητικές προσφυγές μπορούν να ασκούνται πλέον όχι μόνο κατά πράξεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων των δήμων και περιφερειών, αλλά και κατά πράξεων των φορέων αυτών, δηλαδή των νομικών τους προσώπων.

Επίσης, σε ενιαίο άρθρο για την καταστατική θέση των αιρετών ενσωματώθηκαν στον Κώδικα και οι διατάξεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για τις αποζημιώσεις τους.

Πηγή: http://www.thebest.gr

Σχόλια

Σχόλια

Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση