Προγράμματα: Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων

επιχορηγήσειςΑΛΙΕΙΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩN
ΜΕΤΡΟ 2.3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2015
Επενδύσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εμπορία, επενδύσεις σε σκάφη για πρώτη επεξεργασία, αξιοποίηση των αποβλήτων επεξεργασίας. (Ίδρυση, μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός).
Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 20.000 €, για σκάφη 5.000€.
Ποσοστό επιχορήγησης 50% για Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ίδια κεφάλαια 5%.

Δαπάνες για αγορά οικοπέδου, κτιριακά και περιβάλλοντα χώρο, αποθήκες, ψυγεία, μηχανήματα, μέσα μεταφοράς, εργαστηριακό εξοπλισμό, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, αμοιβές συμβούλων, λογισμικό, διάθεση αποβλήτων.
Υλοποίηση έργου έως 18/9/2015.

ΑΛΙΕΙΑ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2015
Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μονάδων ιχθυοπαραγωγής.(αύξηση παραγωγικής ικανότητας, μεταβολή παραγωγικής δυναμικότητας, αύξηση παραγόμενου γόνου).
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 20.000 €.
Ποσοστό επιχορήγησης 60% για Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ίδια κεφάλαια 5%

Δαπάνες για αγορά οικοπέδου, έργα οδοποιίας, λιμενικά, περιβάλλοντος χώρου, πλωτών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, κτιριακά, χερσαίες μονάδες και ιχθυογεννητικοί σταθμοί, αποθήκες, ψυγεία, πλωτά και χερσαία μέσα μεταφοράς(αναβάθμιση),εργαστηριακό εξοπλισμό, Συστήματα ποιότητας, αμοιβές συμβούλων, διάθεση αποβλήτων, εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης εντός μονάδος.
Υλοποίηση έργου έως 18/9/2015

ΑΛΙΕΙΑ. ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η
Αφορά Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού ΟΤΒ» Μηχανότρατα ηλικίας πλέον των 10 ετών.
Διαδικασία στις κατά τόπους υπηρεσίες Αλιείας.
Δυνατότητα υποβολής παλαιών αιτημάτων (του 2010 που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω έλλειψης κονδυλίων) αλλά και νέων.

Σημαντική και καινοτόμος δράση: Ενίσχυση παραγωγών
Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτικών συνεταιριστικών συλλόγων που έχουν δική τους παραγωγική δράση με ποσό έως 10.000 € (χωρίς ίδια συμμετοχή ) με υποχρέωση ανταπόδοσης του 10% του ποσού σε κοινωνικό τοπικό φορέα.
Φορέας υλοποίησης. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Προθεσμία αρχικής αίτησης 17 Απριλίου 2015

Πληροφορίες-ενημέρωση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΤΗΛ. 6942239664, 2315521987,

ηλ. Ταχ. gdsp09@gmail.com

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.