Πρόσληψη επτά (7) ατόμων στον Δήμο Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών καθαριότητας -δημόσιας υγείας του Δήμου.

ΔΕ -Οδηγοί απορριμματοφόρου 2
ΥΕ -Εργατών Καθαριότητας 4
ΔΕ – Χειριστή Ισοπεδωτήρα Γαιών (Γκρέϊντερ) 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 1 2:00.

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση