Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών)

volvi press

ergasiaΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών).

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από τις υπ’αρ. 24/2014 και 181/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο  (2 μηνών), συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών  αναγκών των υπηρεσιών του με αντίστοιχα τυπικά προσόντα

  • Εργάτες Πολιτικής προστασίας αριθμός ατόμων επτά (7)
  • Οδηγός απορριμματοφόρου αριθμός ατόμων ένα (1)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός τηλ. 2397330200) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά έως και τις 08 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:30.

Σχόλια

Σχόλια

Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση