Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρού

volvi press 0 Σχόλια

Το 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ, θα υλοποιήσει εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στη
Βαρκελώνη Ισπανίας, με κωδικό 2017‐1‐EL01‐KA102‐035728 και τίτλο «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού».

To παραπάνω πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus + αφορά ειδικότερα την εκπαίδευση
μαθητών/τριών της Β΄& Γ΄ τάξης των Τομέων Διοίκησης – Οικονομίας και Πληροφορικής στη
Βαρκελώνη Ισπανίας. Το σχέδιό μας προτείνει την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων στη διαχείριση και προώθηση προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου επιδιώκουμε στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και την υποστήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες και προσόντα τα οποία θα διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και κατ επέκταση τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 9 Φεβρουαρίου 2018 έως και 23 Φεβρουαρίου 2018.
Ο φορέας υποδοχής είναι η MOVEU EU MOBILITY/EU POLICIES.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, ασφάλισης και εκπαίδευσης των μαθητών/τριών
καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα.
Η επιλογή των μαθητών/τριών έγινε μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
βάση κριτήρια που τέθηκαν από την Παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρού, από 3μελή επιτροπή και αφορούν: στη συμπεριφορά, στην επίδοση, στη διαγωγή, στη συνεργασία, την ξένη γλώσσα κ.α.

Οι μαθητές/τριες που επιλέγηκαν, ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πρόγραμμα της επιμόρφωσής τους
από τον Υπεύθυνο και Συντονιστή του προγράμματος Βασιλόπουλο Ιωάννη Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ
Σταυρού, καθώς και από τους καθηγητές/τριες της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:

  • Θα πραγματοποιηθεί ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων και
  • οι μαθητές/τριες θα λάβουν «Βεβαίωση Επιμόρφωσης» από τον φορέα υποδοχής και
    «Πιστοποιητικό Κινητικότητας Europass».

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ
& Συντονιστής του προγράμματος
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχόλια
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση