μεταλλεία

Συμπεράσματα από την εκδήλωση στον Σταυρό με τίτλο “Στρυμονικός Κόλπος ώρα μηδέν”

Ενστάσεις για τη νέα μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ολυμπιάδα διατύπωσαν καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, δήμαρχοι και κάτοικοι…