Δορυφορικά Συστήματα

Δίκτυο υποστήριξης ΟΤΕ TV Πωλήσεις

Εγκαταστάσεις δορυφορικών λήψεων & Επίγειων συστημάτων Κεραίες Pay TV
Συστήμ. ασφαλείας Δορυφορικό internet

2397065579
2397065579
6945209503
Πλαστήρα Νικολάου 3
57014
Σταυρός

ANTENNA STORES
Δίκτυο υποστήριξης ΟΤΕ TV Πωλήσεις
Εγκαταστάσεις δορυφορικών λήψεων &
Επίγειων συστημάτων Κεραίες Pay TV
Συστήμ. ασφαλείας Δορυφορικό internet

2397065579
2397065579
6945209503
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός