Μικροβιολογικα Εργ. Μικροβιολόγοι

Μικροβιολογικά Εργαστήρια

2397065711
2397065711
Λεωφόρος Νίκης 43
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Μικροβιολογικά Εργαστήρια

2397065855
6974329198
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Μικροβιολόγοι

2395071217
57002 Σοχός
Σκεπαστό

Μικροβιολογικά Εργαστήρια

2397103488
Παππά Εμμανουήλ 7
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Ασπροβάλτα