Ναυπηγικές Εργασίες

Ναυπηγεία Σκαφών

2397061172
Μηλιές
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός