Ορθοπαιδικοί

Ορθοπαιδικοί

2397100198
6974464502
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Ασπροβάλτα

Ορθοπαιδικοί

2397022555
6977514334
Μελά Παύλου 11
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Ασπροβάλτα