Παθολόγοι

Γιατροί Παθολόγοι (Παθολόγος)

2392091331
6976702413
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Σχολάρι

Παθολογος – Διαβητολογος

2397103604
2397103604
6947777806
Ελλησποντου 13
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Παθολογος- Διαβητολογος

2397103604
2397103604
6947777806
Ελλησποντου 13
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός