Πολιτικοί Μηχανικοί

Πολιτικοί μηχανικοί

2397026875
2397021767
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Νέα Βρασνά

Πολιτικοί μηχανικοι

2397024584
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Ασπροβάλτα

Πολιτικοί μηχανικοί

2397023001
2397023001
6974020073
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Νέα Βρασνά

Πολιτικοί μηχανικοί

2397065871
2397065871
6944374711
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Πολιτικοί μηχανικοί

2397065493
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Το γραφείο μας δημιουργήθηκε το 2009 για να καλύψει τις ανάγκες για σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την Μελέτη, την Επίβλεψη και την κατασκευή, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, την έκδοση άδειας καταστημάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων! Αναλαμβάνουμε εξίσου ενεργειακή επιθεώρηση, έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και έλεγχο έργων δόμησης σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

2397 022192
2397 022192
6947875341
4 Παραλιακή 34, Νέα Βρασνά
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Νέα Βρασνά

Πολιτικοί μηχανικοί

2397065565
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Πολιτικοί μηχανικοί

2397061233
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Σταυρός

Πολιτικοί μηχανικοι

2397025100
Βογιατζοπούλου 13
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Ασπροβάλτα