Φυτώρια

Φυτώρια

2393041174
50 χλμ Θεσσαλονίκης – Καβάλας
57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Νέα Απολλωνία

Φυτώρια

2397051155
6973795210
57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Μόδι