Αντιδήμαρχοι δήμου Βόλβης και αρμοδιότητες, για την χρονική περίοδο από 01-03-2017 έως 31-08-2019 | Αντιδήμαρχοι, Οργανισμοί, Επιτροπές, Επιχειρήσεις, Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι | Forum

Μπορείτε να γράψετε ή να σχολιάσετε οτιδήποτε έστω και ανώνυμα


Σχόλια

Παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν την Εγγραφή σας εδώ
guest

sp_LogInOut Σύνδεση sp_Registration Εγγραφή sp_MemberList Μέλη

3 + 13 =

Εγγραφή | Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Σύνθετη Αναζήτηση

— Forum Scope —
— Match —

— Επιλογές Forum —

Ελάχιστο μήκος λέξης αναζήτησης 3 χαρακτήρες - Μέγιστο μήκος λέξης αναζήτησης 84 χαρακτήρες

sp_Feed RSS Θέμα sp_TopicIcon
Αντιδήμαρχοι δήμου Βόλβης και αρμοδιότητες, για την χρονική περίοδο από 01-03-2017 έως 31-08-2019
13/03/2017
5:06 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

1) Ιορδανίδης Θεόδωρο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
4. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
5. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
6. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
7. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών.
8. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
9. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
10. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.
11. Τον έλεγχο των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
12. Την υπογραφή αποφάσεων :
α) Οριστικής ή προσωρινής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας ή άλλων λόγων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
γ) Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας από 10 έως 60 ημέρες.
δ)Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ε) Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
13. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και ενώπιον κάθε Αρχής .
14. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα όλων των αρμοδιοτήτων του.
15. Την άσκηση αρμοδιότητας των άρθρων 94 παρ. 6 εδάφια 28-42 του Ν. 3852/2010.
16. Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθρια διαφήμισης.
17. Την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/τΑ΄/2001).
18. Τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.
19.Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
20. Την έκδοση Αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
21. Την εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων δηλαδή την αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων κάνοντας χρήση το εργατικό προσωπικό του Δήμου εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετά την υποβολή σχετικών μηνύσεων από τα αρμόδια Αστυνομικά όργανα.
22. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
23. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
24. Την παραλαβή δικογράφων.

2) Καρακίτσος Απόστολος Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης, ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αντιμισθίαι με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
2.Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.
5. Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.
6.Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.
7. Την ευθύνη για την έκδοση αδειών λειτουργίας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
8. Να υπογράφει:
α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.
γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
9. Να εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη των εσόδων: φόρων, εισφορών, τελών, ενοικίων και λοιπών δικαιωμάτων.
10. Την έκδοση Αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν τα τέλη παρεπιδημούντων και τα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων.
11. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων
12. Να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα φύλλα εκκαθάρισης των δαπανών.
13. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
14. Την υπογραφή όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιούνται για την εκμίσθωση δημοτικής ακίνητης περιουσίας ή κοινόχρηστών χώρων.
15. Την ευθύνη της παραλαβής των εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων μετά την λήξη των συμβάσεων και την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την παράδοσή τους.
16. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
17. Την ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων- παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
18. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
19. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
20. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
21. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
22. Την παραλαβή δικογράφων.

3) Μπουρλής Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
3. Την εποπτεία ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων
4. Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων
5. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
6. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους των Δ.Ε Αγίου Γεωργίου και Ρεντίνας .
7.Την συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
8. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό κίνησης οχημάτων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
9. Την λήψη μέτρων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εσωτερικού χώρου στα κτίρια αλλά και στις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, κυρίως ηλεκτρολογικών (φωτισμός οδών, πλατειών, ΦΟΠ και των εγκαταστάσεων αυτών).
10. Τη ευθύνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων, την χρέωσή τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), την ασφάλισή τους, την κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία τους.
11. Την παρακολούθηση του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες και την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου.
12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
13. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
14. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
16. Την υπογραφή συμβολαίων προσκυρώσεων με ιδιώτες – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις μελέτες των Πράξεων Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.
17. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
18. Την παραλαβή δικογράφων.

4) Παπαγεράς Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και συντήρησης υποδομών και κοινόχρηστων χώρων δίχως αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής για θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.
4. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
5. Την ευθύνη για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.
6. Την ευθύνη συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Την ευθύνη συντήρησης των πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων.
8. Την ευθύνη συντήρησης των παιδικών χαρών, των πάρκων και χώρων πρασίνου .
9. Τη συντήρηση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
10. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3481/2006 που προβλέπει τον έλεγχο των οδών, τη διαπίστωση προβλημάτων και την αποκατάστασή τους.
11. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα πεζοδρόμια αν οι παρόδιοι, που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους, αδιαφορήσουν ύστερα από έκκληση των υπηρεσιών του Δήμου.
12. Τις αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
13. Την εποπτεία των εργαζομένων του τομέα του.
14. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας
15. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
16. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
17. Την παραλαβή δικογράφων.

5) Σιάγκας Βασίλειος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της..
2. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
3. Για τις δημοτικές ενότητες Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας και Μαδύτου :
Α. Την ευθύνη της Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων.
Β. Την ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
4. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των δημοτικών δασών και αλσών.
5. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία ( λίμνες, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
6. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων.
7.Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και τη λειτουργία καταφυγίων και ειδικότερα την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»
8. Την ευθύνη ευταξίας καθαριότητας και συντήρησης των κοιμητηρίων.
9. Την μέριμνα για την εφαρμογή του κανονισμού κοιμητηρίων.
10. Την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητά του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
11. Της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
13. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
14. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.
15. Την παραλαβή δικογράφων.

6) Χατζή Μαρία Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξυπηρέτησης του πολίτη δίχως αντιμισθία και του με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
2. Της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
3. Την εποπτεία των Κ.Ε.Π.
4. Την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.
5. Την δημιουργία και εποπτεία κοινωνικών δομών ( κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού Φροντιστηρίου, δημοτικής τράπεζας αίματος κλπ). Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για την υποστήριξη και λειτουργία των κοινωνικών δομών.
6. Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, , την υποστήριξη και φροντίδα
ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με τον ΟΚΠΑΠ.
7.Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.
8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
9. Την παραλαβή δικογράφων.
10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και ενώπιον κάθε αρχής.
11. την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
12. Την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β. 1) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιορδανίδη Θεοδώρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος και αντίστροφα.
2)Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπουρλή Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Χατζή Μαρία και αντίστροφα.
3) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαγερά Παναγιώτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάγκας Βασίλειος και αντίστροφα.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουρλή Γεώργιο.

Σχόλια
31/07/2017
2:43 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 76/10-03-2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακίτσο Απόστολο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης με αντιμισθία, πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Προσθήκη μετά την παράγραφο 2, υποπαράγραφο 22, νέων υποπαραγράφων ως εξής :

23) Την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων για την εγγραφή υποθηκών επί ακινήτων ιδιοκτησίας φυσικών ή νομικών προσώπων, σε εφαρμογή όρων μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ Δήμου και ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).

24) Την υπογραφή πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών ακινήτων.

25) Την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των κανονισμών : α) καθαριότητας β) νεκροταφείων γ) υπαίθριας διαφήμισης δ) άρδευσης του Δήμου καθώς και την επιβολή προστίμων για τέλη φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ.

26) Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποιείται στον Δήμο μέσω ΟΑΕΔ, υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 76/10-03-2017 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Σχόλια
08/06/2018
3:45 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

Τροποποίηση της αριθμ. 76/2017 απόφασης που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων, αντικατάσταση ενός αξ’ αυτών λόγω παραίτησης και επανακαθορισμός μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%979%CE%A7%CE%A99%CE%A9-%CE%94%CE%A7%CE%95?inline=true

Σχόλια
18/09/2018
10:41 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 146/01-06-2018 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακίτσο Απόστολο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης με αντιμισθία,πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα με ισχύ από 3-9-2018:

27) Την υπογραφή των χορηγούμενων από τον Δήμο αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

Σχόλια
25/09/2018
10:03 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 146/01-06-2018 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακίτσο Απόστολο που έχει ορισθεί Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης με αντιμισθία. Πέραν των μέχρι τώρα αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζουμε επιπλέον τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες που ασκούνταν μέχρι τούδε από τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Γεώργιο Δεμερτζή από τον οποίο και αφαιρούνται:

28) Να υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων – εργασιών και προμηθειών του Δήμου, να εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας αναθέσεων προμηθειών και να υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

29) Να εκδίδει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης εργασιών και να υπογράφει τις προσκλήσεις και όλες τις σχετικές συμβάσεις.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 146/01-06-2018 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου και η 322/2018 συμπλήρωση αυτής.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Σχόλια
Ώρα Ζώνης Forum : Europe/Athens

Μέγιστος Αριθμός Online Χρηστών μέχρι στιγμής: 91

Online την παρούσα περίοδο:
1 Επισκέπτης(ες)

Την Παρούσα Στιγμή Περιηγούνται σε αυτή τη σελίδα:
1 Επισκέπτης(ες)

Κορυφαίοι Καταχωρητές:

Στατιστικά μελών:

Επισκέπτες: 6

Μέλη: 54

Επανεξεταστές; 6

Διαχειριστές: 1

Στατιστικά Forum:

Ομάδες: 3

Forums: 13

Θέματα: 179

Καταχώρησεις: 208

Διαχειριστές: volvi press: 177

Σχόλια
Τα σχόλια είναι απεργοποιημένα