ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 | Συνεδριάσεις ΔΣ δήμου Βόλβης | Forum

Μπορείτε να γράψετε ή να σχολιάσετε οτιδήποτε έστω και ανώνυμα


Σχόλια

Παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν την Εγγραφή σας εδώ
guest

sp_LogInOut Σύνδεση sp_Registration Εγγραφή sp_MemberList Μέλη

5 + 8 =

Εγγραφή | Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Σύνθετη Αναζήτηση

— Forum Scope —
— Match —

— Επιλογές Forum —

Ελάχιστο μήκος λέξης αναζήτησης 3 χαρακτήρες - Μέγιστο μήκος λέξης αναζήτησης 84 χαρακτήρες

sp_Feed RSS Θέμα sp_TopicIcon
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
23/03/2018
10:45 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο
(Εισηγητές κ. Καπετανικόλα Ε.-κ. Κιντσάκης Δ.)

1. Προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση λεβήτων-καυστήρων και εργασίες στα λεβητοστάσια του Γυμνασίου και Δημοτικού σχολείου Δήμου Βόλβης» Ν. Θεσσαλονίκης
2. Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλβης σε κατηγορίες βάσει των διατάξεων του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999.
3. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου για τη διοικητική παραλαβή των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση πέντε ΧΑΔΑ Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης.
4. Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού.
5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “AI-driven information instruments supporting policy-makers on agricultural and policy issues / AGRI-FOOD-MONITOR (Τεχνητή νοημοσύνη που υποστηρίζουν τους φορείς χάραξης πολιτικής σε θέματα γεωργίας και πολιτικής)”.
6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “Analysis of the social, environmental and economic impacts of smart farming technologies on the agricultural sector”/DIGIAGRO (Ανάλυση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των τεχνολογιών της έξυπνης γεωργίας στον αγροτικό τομέα).
7. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “Digital solutions for Smart Water Management / DigiWater (Ψηφιακές λύσεις για έξυπνη διαχείριση νερού)”.
8. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάθεση χρηματοδοτικής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ, ) με Τίτλο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση των ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του Δήμου Βόλβης».
9. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Δήμου Βόλβης στην κατάθεση χρηματοδοτικής πρότασης στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, Δίκτυα πόλεων, με τίτλο Citizens and Towns Networked to Improve AIR Quality/ AIR-Q (Δικτύωση των πολιτών και των πόλεων για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα.)
10. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “Social Inclusion and Empowerment of migrants/ Chance (Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των μεταναστών)”
11. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “ Public Energy District Hub / HUBmyENERGY (Δημόσιο Κεντρικό Σημείο Περιοχή Ενέργειας)”
12. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στη χρηματοδοτική πρόταση στο πρόγραμμα Horizon2020, με τίτλο “ European Circular and regenerative cities/ ECOPOLIS (Ευρωπαϊκές πόλεις που αναγεννούνται μέσω κυκλικής οικονομίας)”

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

13. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. Δήμου Βόλβης, έτους 2017.
14. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτως ληφθέντα και διενέργεια συμψηφισμών.
15. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς καταλόγους Δήμου Βόλβης.
16. Αίτημα υπαγωγή επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 429/76.
17. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους θα επιτρέπεται η διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης.
18. Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την καλοκαιρινή περίοδο.
19. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Βόλβης, των Νομικών Προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α.Β., Ο.Κ.Π.Α.Π., Ο.Π.Α.Π) και των Σχολικών Επιτροπών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (2018-2019), προϋπολογισμού 775.446,10€ με το ΦΠΑ 24% ( 625.359,76€ άνευ ΦΠΑ)
20. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.403,76 € από Υπ.Εσ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 (Α΄κατανομή) και καθορισμός τρόπου κατανομής της πίστωσης.
21. Διάθεση ποσοστού 25% από τον φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
22. Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης έτους 2018 για πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε.
23. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.

(Εισηγητής πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ. Γαβριηλίδης Ανδρέας)

24. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης.
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σιάγκας Βασίλειος)
25. Συμμετοχή του Δήμου Βόλβης στην 4η έκθεση αγροτικών προϊόντων ΄΄ FRESKON 2018 ΄΄
26. Πρόσληψη ΥΕ – Εργατών Νεκροταφείων με δίμηνες συμβάσεις για την άμεση κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Κοιμητηρίων.

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Θωμά Νικόλαος)

27. Συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων κινηματογράφων Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έτους 2018.
28. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. ΟΚΠΑΠ λόγω θανάτου.
29. Παράταση των δύο (2) Προγραμματικών Συμβάσεων με τον ΟΑΕΔ για την συνέχιση λειτουργίας των Γραφείων Ανταποκριτών ΟΑΕΔ.
30. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου Δήμου Βόλβης, για την κίνηση διαδικασιών κυκλοφορίας ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος Δήμου Βόλβης.

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)
31. Έγκριση ονοματοδοσίας, οδού, πλατειών & Δημοτικού Μεγάρου Τ.Κ. Αρέθουσας.
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
33. Πρόσληψη προσωπικού έως τρείς μήνες για τις ανάγκες Πυροπροστασίας.
34. Πρόσληψη ναυαγοσωστών με 2/μηνες & 3 /μηνες συμβάσεις για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
35. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια
Ώρα Ζώνης Forum : Europe/Athens

Μέγιστος Αριθμός Online Χρηστών μέχρι στιγμής: 91

Online την παρούσα περίοδο:
3 Επισκέπτης(ες)

Την Παρούσα Στιγμή Περιηγούνται σε αυτή τη σελίδα:
1 Επισκέπτης(ες)

Κορυφαίοι Καταχωρητές:

Στατιστικά μελών:

Επισκέπτες: 6

Μέλη: 54

Επανεξεταστές; 6

Διαχειριστές: 1

Στατιστικά Forum:

Ομάδες: 3

Forums: 13

Θέματα: 179

Καταχώρησεις: 208

Διαχειριστές: volvi press: 177

Σχόλια
Τα σχόλια είναι απεργοποιημένα