ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 | Συνεδριάσεις ΔΣ δήμου Βόλβης | Forum

Μπορείτε να γράψετε ή να σχολιάσετε οτιδήποτε έστω και ανώνυμα


Σχόλια

Παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν την Εγγραφή σας εδώ
guest

sp_LogInOut Σύνδεση sp_Registration Εγγραφή sp_MemberList Μέλη

9 − nine =

Εγγραφή | Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Σύνθετη Αναζήτηση

— Forum Scope —
— Match —

— Επιλογές Forum —

Ελάχιστο μήκος λέξης αναζήτησης 3 χαρακτήρες - Μέγιστο μήκος λέξης αναζήτησης 84 χαρακτήρες

sp_Feed RSS Θέμα sp_TopicIcon
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
30/07/2018
10:08 μμ
volvi press
Διαχειριστής
Καταχωρήσεις Forum: 177
Μέλος από:
22/11/2014
sp_UserOfflineSmall Αποσυνδεδεμένος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ε.)

1. Παράταση του χρόνου έναρξης εργασιών του έργου “Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας”.

2. Έγκριση παράτασης χρόνου εργασιών του έργου “Αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Στεφανινών Δήμου Βόλβης” και του υποέργου “Κατασκευή τριών υδατοδεξαμενών χωρητικοτητας 60κ.μ.”

3. Έγκριση παράτασης χρόνου εργασιών του έργου “Αντιπυρική προστασία του Δημοτικού δάσους Στεφανινών Δήμου Βόλβης” και του υποέργου “Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας”

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

4. Περί της συλλογής και αποκομιδής στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

5. Έγκριση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των όρων συνομολόγησης επενδυτικού δανείου, με σκοπό την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου Βόλβης.

6. Τροποποίηση του ΟΕΥ σύμφωνα με το Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ184 τ. Α΄ 29/11/2017) και την ΚΥΑ 32901/26-06-2018 (ΦΕΚ 2728 τ. Β΄ 10-07-2018) για τη δημιουργία αυτοτελούς λιμενικού γραφείου.

7. Περί παραχώρησης χρήσης ισογείου και περιβάλλοντος χώρου του πρώην παλαιού Γυμνασίου Τ.Κ. Νέας Μαδύτου, για την λειτουργία αυτού, ως μουσείου.

8. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης και τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του δήμου.

9. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, Β΄ τριμήνου 2018.

10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2018.

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

11. Αποδοχή ΕΙΧ οχήματος από Υπουργείο Διοικητικής ανασυγκρότησης, εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Βόλβης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης και παραλαβής του οχήματος.

12. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ, με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ, για το έτος 2018, κατόπιν της αριθ. Πρωτ. 28789/19-06-2018 επιστολής ΥΠ.ΕΣ.

13. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας από κατόχους παραγωγικών αδειών.

14. Διαγραφή ποσού από Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου και δημιουργία νέου Χρηματικού Καταλόγου.

15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων από το υπ αριθμ. 310 αγροτεμάχιο του οικισμού Ανοιξιάς της Τ.Κ. Φιλαδελφείου Δ.Ε. Αρέθουσας Δήμου Βόλβης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια
Ώρα Ζώνης Forum : Europe/Athens

Μέγιστος Αριθμός Online Χρηστών μέχρι στιγμής: 91

Online την παρούσα περίοδο:
1 Επισκέπτης(ες)

Την Παρούσα Στιγμή Περιηγούνται σε αυτή τη σελίδα:
1 Επισκέπτης(ες)

Κορυφαίοι Καταχωρητές:

Στατιστικά μελών:

Επισκέπτες: 6

Μέλη: 54

Επανεξεταστές; 6

Διαχειριστές: 1

Στατιστικά Forum:

Ομάδες: 3

Forums: 13

Θέματα: 179

Καταχώρησεις: 208

Διαχειριστές: volvi press: 177

Σχόλια
Τα σχόλια είναι απεργοποιημένα