«Πολεμικό» κλίμα στην Χριστιανική Αδελφότητα «Λυδία» – Ανοιχτή επιστολή-κραυγή αγωνίας

«Πολεμικό» παραμένει το κλίμα στους κόλπους της Χριστιανικής Αδελφότητας «Λυδία» στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αδελφότητα έχει χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα», με αφορμή την διαχείριση των δραστηριοτήτων της Αδελφότητας, επιχειρηματικών και μη.

Με ανοικτή επιστολή αδελφή που ζει στην αγρο-κτηνοτροφική μονάδα της αδελφότητας στην περιοχή της Μικρής Βόλβης εξαπολύει πυρά κατά αρχιμανδρίτη και μέλους της «Λυδίας» καταγγέλλοντας πως επιχειρούν την διάλυσή της.

Ακολουθεί η επιστολή:

“Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νικάνορα Παπανικολάου, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου.

Σεβαστέ π. Νικάνορ,

Ὡς μέλος τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Η ΛΥΔΙΑ», πού ὑπηρετῶ στήν γεωργο-κτηνοτροφική μονάδα τῆς Μικρῆς Βόλβης, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω δημόσια μαζί σας καί νά ἐκφράσω τόν πόνο, τήν θλίψη καί τήν ἀγωνία γιά τήν πολεμική πού δέχεται τό κύκνειο ἄσμα τοῦ π. Θεοφίλου -«τό Χωράφι»-, ἀπό ὑποτακτικές-πιστά τέκνα σας. Ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος, ὀξυδερκής, εὐφυής καί φωτισμένος ἀπό τόν Θεό ἄνθρωπος, ὁραματίστηκε αὐτό τό ἔργο ὡς μία νέα Βασιλειάδα, πού σέ δύσκολους καιρούς θά συνδράμει στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.

Ὡστόσο, κάποιος δαίμων ζήλεψε τήν πρόοδο τοῦ ἔργου καί ἐπειδή ἡ Ἀναστασία Πεχλιβάνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε καί ὑπεύθυνη κατά Νόμον τοῦ περιοδικοῦ «Ἁγία Λυδία», δέν κατάφερε νά ἔχει καί ἐδῶ τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο, οἰκονομικό καί διαχειρι-στικό, ἀποφασίσατε ἀπό κοινοῦ νά τό διαλύσετε!

Ξεκινήσατε μέ οἰκονομικό ἀποκλεισμό, μέ ἐμπάργκο τῶν προϊ-όντων του, μέ ἀποκλεισμό τροφοδοσίας καί φθάσατε σήμερα σέ πολι-ορκία δίκην Μεσολογγίου, ἀφοῦ δέν διστάσατε νά ἀποφασίσετε, πα-ρο¬τρίνετε ἤ ἔστω ἀνεχθεῖτε τήν ἀπό μέρους τοῦ τέκνου σας αἴτηση οἰκειοθελοῦς διακοπῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στήν μονάδα, στήν ὁποία σημειωτέον δέν ὑφίστασθε τήν παραμικρή οἰκονομική ἐπιβά-ρυνση.

Τό πρόβλημα ὅμως, ἅγιε Καθηγούμενε, ξεφεύγει ἀπό τήν ἀντιπαρά-θεση ὑμῶν καί ἡμῶν ἤ τῆς ἀδ. Ἀναστασίας Πεχλιβάνη ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου προσώπου καί λαμβάνει πλέον διαστάσεις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ! Ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τόν σεβαστό καθηγητή τῆς θεολογίας κ. Γ. Ματζαρίδη «ὀφείλει νά εὐαισθητοποιηθεῖ καί νά ἀντιληφθεῖ πώς δέν εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπό τό φυσικό περιβάλλον, ἀλλά ἀποτελεῖ μέρος αὐτοῦ καί ὀφείλει νά συνυπάρχει καί νά ἀλληλεπιδρᾶ ἁρμονικά καί ἠθικά μέ τήν φύση».

Βεβαίως, καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας πλημμυρισμένοι ἀπό ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο ἔχουν ἀποθέματα ἀγάπης, ὥστε νά προσεύχονται ὑπέρ τῶν ζώων καί μάλιστα τά θεραπεύουν, ἀλλά καί ὑπέρ ὅλης τῆς δημιουργίας. Γνωρίζετε πολύ καλά τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Μοδέ¬στου γιά τά ζῶα καί τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος γιά τίς καλλιέργειες, πού χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. «Καρδία ἐλεήμων εἶναι καύσις ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως καί τῶν ζώων…διά τοῦτο καί ὑπέρ αὐτῶν εὔχεται» γράφει ὁ Ἅγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ δέ Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἀναφέρει ὅτι «ὁ πνευματικός ἄνθρωπος δίνει τήν ἀγάπη του πρώτα στόν Θεό, ἔπειτα στούς ἀνθρώπους καί τήν ὑπερχείλιση τῆς ἀγάπης του τήν δίνει στά ζῶα καί σέ ὅλη τήν κτίση». Καί τελειώνω μέ τήν ἀναφορά τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου: «Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει μιά πολύ συγκεκριμένη καί θερμή σχέση ἀγάπης μέ ὅλα τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ».

Μέ τήν σκληρή καί ἀνάλγητη ἀπόφαση τῆς διακοπῆς τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας θέλετε πρωτίστως νά κάμψετε τό ἠθικό μας.

Μέ τήν ἄτεγκτη καί ἀπύθμενη κακία μέ τήν ὁποία, τόσο ἐσεῖς ὅσο καί ἡ περί ὑμῶν ὁμήγυρη, μᾶς συμπεριφέρεστε προσπαθεῖτε νά ἀφανίσετε τά ζωντανά τῆς κτηνοτροφικῆς μονάδας καί ὄχι μόνο…
Τί σᾶς φταῖνε Πάτερ τά ἄκακα ζωάκια; Κατά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ καταδέχθηκε νά κατακλιθεῖ σέ «φάτνη ἀλόγων» καί νά Τόν ζεστάνουν μέ τά χνῶτα τους. Ὁ Θεός, λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, δημιούργησε τά ζῶα ὡς δῶρα γιά τήν εὐφροσύνη τοῦ ἀνθρώπου…κι ἐσεῖς;… Ὁ λαός μας λέει: «Δέν μπορεῖ νά δείρει τόν γάϊδαρο καί δέρνει τό σαμάρι»;

Ὁ Θεός προστάτεψε ἀπό τόν κατακλυσμό μέ τήν κιβωτό τοῦ Νῶε τόσο τό ζωϊκό ὅσο καί τό φυτικό βασίλειο κι ἐσεῖς θέλετε νά τά ἐξοντώσετε;

«Καί ἔλαβε Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασε, καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γέν. 2, 15), Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ, Πάτερ! Κι ἐσεῖς θέλετε νά καταστραφεῖ ἕνα μέρος τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ;

Δέν σᾶς ἀγγίζει καθόλου ὅτι τά νεογέννητα κατσικάκια καί χοιρίδια θά ψοφίσουν ἀπό τό κρύο; Σᾶς ἀφήνει ἀδιάφορο πού ὅλα τά ζωντανά βοειδῆ, χοιρίδια, αἶγες καί ἄλλα οἰκόσιτα θά ψοφίσουν ἀπό τήν δίψα καί τήν πείνα, ἀφοῦ κινητήριος δύναμη γιά νά λειτουργήσουν ὅλα ἀπρόσκοπτα εἶναι τό ἠλεκτρικό ρεῦμα;

Τελείωσα ἅγιε Καθηγούμενε. Μπορεῖ ὡς ἄλλοι Κιουταχῆδες νά μᾶς πολιορκεῖτε, ὅμως μέ ὑψηλό τό ἠθικό μας, μέ γενναῖο τό φρόνημά μας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τίς εὐχές τοῦ μακαριστοῦ μας πατρός Θεοφίλου καί τίς προσευχές ὅλων τῶν προσφιλῶν του τέκνων, δέν θά πετύχετε νά μᾶς κάμψετε! Τά «δέντρα πεθαίνουν ὄρθια» ἔλεγε ὁ π. Θεόφιλος. Μολῶν λαβέ!

Μέ σεβασμό στήν ἱερωσύνη σας ἀσπάζομαι τήν δεξιά σας
Μαρίνα Καραπατάκη

Υ.Γ. Παρέλειψα νά ἀναφέρω πώς κι ἐμεῖς, τό ἀνθρώπινο δυναμικό, θά μείνουμε χωρίς θέρμανση καί ὕδρευση… «…ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέριμνάν σου, καί αὐτός σέ διαθρέψει» (Ψαλμ. 54)”.

2 thoughts on “«Πολεμικό» κλίμα στην Χριστιανική Αδελφότητα «Λυδία» – Ανοιχτή επιστολή-κραυγή αγωνίας

  1. Δεν επιτρέπεται η κτήτορες να διοκο ται και. να δουλεύουν 80 ετών ακόμα και τρεια άτομα να γειρειζουν εκδρομές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.