Αρχεία με ετικέτα Δήμος Βόλβης

Έκδοση ψηφίσματος ενάντια του κλεισίματο...

Έκδοση ψηφίσματος ενάντια του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Εθνικής Τ...

Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης απεφάσισε ομόφωνα: 1. Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του και την έντονη διαμαρτυρία... Συνεχεια »

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων στον δήμο Βό...

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων στον δήμο Βόλβης...

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την υπ΄άριθμ. 104/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου... Συνεχεια »

Πρωτοδικείο: Τακτικοί και αναπληρωματικο...

Πρωτοδικείο: Τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων δήμου Βόλβης...

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτουν οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων δήμου Βόλβης... Συνεχεια »

Πρωτοδικείο: Τακτικοί και αναπληρωματικο...

Πρωτοδικείο: Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι δήμου Βόλβης ...

(Α) Δήμαρχος του Δήμου Βόλβης ο ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΒΟΛΒΗ μπροστά ΕπιΜένουμε ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ... Συνεχεια »

ΘΕΡΙΝΑ Δρομολόγια ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης 2019

Υπεραστικών Λεωφορειακών Γραμμών έτους 2019, εντός Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από 15-6-2019 έως... Συνεχεια »

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων στον δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 105/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει... Συνεχεια »

Το στοίχημα των open malls στον δήμο Βόλβης

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στον Σταυρό Στον σχετικό πίνακα που... Συνεχεια »

Εγγραφή παιδιών στα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ- (ΚΔΑΠ) του Δήμου Βόλβης...

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής παιδιών,  στα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-... Συνεχεια »

2ος κύκλος διανομής τροφίμων στον δήμο Βόλβης...

Ο Δήμος Βόλβης ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ, ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή... Συνεχεια »