Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο

Πολλά είναι τα ερωτήματα και οι απορίες που έχουν οι πολίτες κατά την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων τους

Τα κυριότερα ερωτήματα είναι:

 1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Απλή φωτοτυπία α) των συμβολαίων, β) του τοπογραφικού που συνοδεύει το Συμβόλαιο, γ) του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και δ) ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.)

Πού θα βρω το έντυπο της Δήλωσης;

Στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ ή στο www.ktimatologio.gr. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε μηχανικό, δικηγόρο ή λογιστή για να σας το τυπώσει.

 1. Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Κτηματογράφησης θα μου το συμπληρώσουν ;

Οι υπάλληλοι στο γραφείο Κτηματογράφησης θα σας δώσουν οδηγίες για να συμπληρώσετε την αίτηση, δεν έχουν όμως το χρόνο και την ευθύνη για την συμπλήρωση της.

Το γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβάνει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα ελέγχει και υπολογίζει το παράβολο που θα πληρωθεί.

 1. Μπορώ να κάνω τη δήλωση μόνος μου;

Ναι η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης είναι απλή. Προσοχή όμως, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε που ακριβώς βρίσκεται το ακίνητό σας για να το υποδείξετε. Αν δεν γνωρίζετε την θέση του ακινήτου σας απευθυνθείτε σε έναν Τοπογράφο Μηχανικό για να σας το εντοπίσει.

 1. Δηλώνονται και τα αυθαίρετα;

Δηλώνεται ό,τι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε πιθανή παραβολή των στοιχείων με τα Πολεοδομικά Γραφεία να του επιβληθούν πρόστιμα. Το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει.

 1. Έχω την επικαρπία σε ένα σπίτι. Γιατί να υποβάλλω δήλωση και να πληρώσω αφού το σπίτι δηλώνεται από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα;

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 1. Τι γίνεται όταν υπάρχει συγκυριότητα;

Όταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο συζύγους από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).

 1. Πως δηλώνεται ακίνητο από κληρονομιά;

Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή. Συγκεκριμένα υποβάλλονται:

1) Κληρονομιά με διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 1. Στην κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία;

Και εδώ κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το σπίτι του σε ένα οικόπεδο).

 1. Ποιος κάνει δήλωση όταν υπάρχει δουλεία;

Σε περίπτωση δουλείας (π.χ. διόδου από ιδιωτικό δρόμο, άντλησης νερού, θέασης) υποβάλλουν δήλωση και οι δύο συμβαλλόμενοι. Δηλαδή και ο δικαιούχος της δουλείας και ο  κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (δουλεύον ακίνητο).

 1. Συνένωσα δυο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι;

Θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα, μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη(π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί.

 1. Έκανα αντίρρηση στον Δασικό Χάρτη. Δηλώνω το αγροτεμάχιο στο Κτηματολόγιο;

Αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί δηλώνονται κανονικά, όπως και οι ιδιόκτητες δασικές εκτάσεις. Το δικαίωμα διακατοχής δεν δηλώνεται. Μετά την τελική κύρωση των δασικών χαρτών θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στις δασικές εκτάσεις.

 1. Έχω ένα ακίνητο στο χωριό και διάβασα ότι πρέπει να πληρώσω 35 ευρώ για το οικόπεδο, 35 ευρώ για το σπίτι και 20 ευρώ για την αποθήκη που έχω μέσα. Δηλαδή θα πληρώσω συνολικά 90 ευρώ;

Όχι θα πληρώσετε για ένα δικαίωμα το ποσό των 35 ευρώ, γιατί οι κατασκευές σε ακίνητα δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Μόνο όταν τα κτίσματα έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται χωριστά.

 1. Το χωράφι μου το άφησε ο πατέρας μου δια στόματος. Το δηλώνω στο Κτηματολόγιο;

Ναι το δηλώνετε κανονικά και θα καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

*** Προσοχή: Στην χρησικτησία είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

 1. Έχω πολλά χωράφια και μου κοστίσει πολλά χρήματα για τα τοπογραφικά. Πως μπορώ να τα δηλώσω ανέξοδα;

Πραγματικά ο εντοπισμός ενός ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι εύκολη διαδικασία, όταν πρόκειται για περιοχές εντός πόλης, όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Στα χωριά όμως και στις  ορεινές αγροτικές περιοχές, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση ορίων.

 1. Μερικοί ανέξοδοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να εντοπίσει (κατά προσέγγιση) το ακίνητό του είναι:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», από τον ιστότοπο  www.ktimatologio.gr.

β) Να καταθέσει τις συντεταγμένες του ΟΣΔΕ.

γ) Να δώσει τις συντεταγμένες που μέτρησε ακόμα και μόνος του με ένα απλό GPS χειρός.

*** Προσοχή: Οι παραπάνω συντεταγμένες όμως  δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα τοπογραφικό διάγραμμα, αρκούν όμως για τον εντοπισμό στον κτηματολογικό χάρτη.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

Διαβάστε επίσης: Αρχίζει η διαδικασία κτηματογράφησης στον δήμο Βόλβης

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

18 − 3 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.