Χωματουργικές Εργασίες

Περιγραφή:

Χωματουργικά Μηχανήματα

Τηλέφωνο: 2397022112
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Χωματουργικές εργασίες

Τηλέφωνο: 2397022031
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα