Χωματουργικές Εργασίες

Περιγραφή:

Χωματουργικά Μηχανήματα

Τηλέφωνο: 2397022112
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Χωματουργικές εργασίες

Τηλέφωνο: 2397022031
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Χωματουργικές εργασίες & Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ

Τηλέφωνο: 6947038506
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Εικόνα:
Εικόνα