Χωματουργικές Εργασίες

Περιγραφή

Χωματουργικά Μηχανήματα

Τηλέφωνο
2397022112
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Περιγραφή

Χωματουργικές εργασίες

Τηλέφωνο
2397022031
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Περιγραφή

Χωματουργικές εργασίες & Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ

Τηλέφωνο
6947038506
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Εικόνα

Εικόνα