Κούριερ

Κατηγορία:
Περιγραφή:

Μεταφορές Εγγράφων και Μικροδεμάτων

Τηλέφωνο: 2397023972
Φαξ: 2397023972
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα