Ενεργεια

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Τηλέφωνο: 2397022188
Διεύθυνση: Π. Μελά και Μ. Αλεξάνδρου
Τ.Κ.: 57021
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τηλέφωνο: 2310559324
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Αρέθουσα