Εργοληψίες

Κατηγορία
Περιγραφή

Εργολήπτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Τηλέφωνο
2397061697
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Κατηγορία
Περιγραφή

Εργοληψίες Γενικές

Τηλέφωνο
2397041142
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή
Νέα Μάδυτος