Εστιατόρια και Ταβέρνες

Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397770001
Κινητό: 6970991595
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397061777
Κινητό: 6977437038
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόριο – ΨαροΤαβερνα

Τηλέφωνο: 2397065735
Κινητό: 6944468142
Διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΣ
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Άνω Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόριο Θαλασσινών
Διεύθυνση: Αντωνιάδης Σταμάτης

Τηλέφωνο: 2397103045
Διεύθυνση: Πλατάνια, Σταυρός
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397022004
Τ.Κ.: 57021
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397061474
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 3
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397021072
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Άνω Σταυρός
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2395041327
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Αρέθουσα
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397022345
Κινητό: 6976607146
Τ.Κ.: 57021
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο: 2397022905
Τ.Κ.: 57021
Περιοχή: Ασπροβάλτα