Εστιατόρια και Ταβέρνες

Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397770001
Κινητό
6970991595
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397061777
Κινητό
6977437038
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόριο - ΨαροΤαβερνα

Τηλέφωνο
2397065735
Κινητό
6944468142
Διεύθυνση
ΣΤΑΥΡΟΣ
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Άνω Σταυρός
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόριο Θαλασσινών
Διεύθυνση: Αντωνιάδης Σταμάτης

Τηλέφωνο
2397103045
Διεύθυνση
Πλατάνια, Σταυρός
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397022004
Τ.Κ.
57021
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397061474
Διεύθυνση
Βασιλέως Γεωργίου 3
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397021072
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Άνω Σταυρός
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2395041327
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή
Αρέθουσα
Επωνυμία
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397022345
Κινητό
6976607146
Τ.Κ.
57021
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Περιγραφή

Εστιατόρια και Ταβέρνες

Τηλέφωνο
2397022905
Τ.Κ.
57021
Περιοχή
Ασπροβάλτα