Ηλεκτρογεννήτριες

Περιγραφή:

Ηλεκτρογεννήτριες

Τηλέφωνο: 2310559324
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Αρέθουσα
Περιγραφή:

Ηλεκτρογεννήτριες (Ηλεκτρικές Γεννήτριες)

Τηλέφωνο: 2310735538
Διεύθυνση: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 1
Τ.Κ.: 57021
Περιοχή: Ασπροβάλτα