Καφενεία, Καφετέριες, Μπαρ

Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
6993463210
Κινητό
6993463210
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Νέα Βρασνά
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
6987196195
Κινητό
6987196195
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2395041586
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή
Αρέθουσα
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2393041392
Τ.Κ.
57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή
Νέα Απολλωνία
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2397022003
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Νέα Βρασνά
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ

Τηλέφωνο
6974724664
Κινητό
6974724664
Τ.Κ.
57021
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Επωνυμία
Περιγραφή

Καφέ Μπαρ

Τηλέφωνο
2397024454
Κινητό
6932171297
Τ.Κ.
57021
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2395041228
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή
Λευκούδα
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2395091241
Τ.Κ.
57002 Σοχός
Περιοχή
Φιλαδέλφιο
Περιγραφή

Καφενεία - Καφετέριες - Καφέ Μπαρ - Μπαρ

Τηλέφωνο
2397041116
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή
Νέα Μάδυτος