Μεγάλα Καταστήματα, Πολυκαταστήματα

Περιγραφή:

Μεγάλα Καταστήματα, Πολυκαταστήματα

Τηλέφωνο: 2397025878
Φαξ: 2397025878
Κινητό: 6948889655
Διεύθυνση: 1ο χλμ. ΕΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα