Μεσιτικά Γραφεία

Περιγραφή:

Μεσιτικά Γραφεία – Μεσίτες

Τηλέφωνο: 2397024006
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Μεσιτικά Γραφεία – Μεσίτες

Τηλέφωνο: 2397024006
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Μεσιτικά Γραφεία – Μεσίτες

Τηλέφωνο: 2397061930
Φαξ: 2397061930
Κινητό: 6972264444
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός