Ψάρια

Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397023090
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397026385
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397061304
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397061265
Κινητό: 6945857526
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397061530
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Ιχθυοπωλεία

Τηλέφωνο: 2397022110
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα