Νομικά – Αποφάσεις

Αίτηση ακύρωσης του μετωπικού σταθμού διοδίων Ασπροβάλτας και των πλευρικών σταθμών σε Προφήτη Βαγιοχώρι και Βρασνά

Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/οικ. 42900/ΦΝ393/01.06.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών…