Δάνειο του δήμου Βόλβης για την αγορά απορριμματοφόρων και μεταλλικών κάδων

volvi press 0 Σχόλια

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλβης αποφάσισε ομόφωνα την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με σκοπό την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού του δήμου Βόλβης και συγκεκριμένα την αγορά:

  1. Δύο (2) διαξονικών απορριμματοφόρων
  2. Ενός (1) τριαξονικού απορριμματοφόρου
  3. Τριακοσίων πενήντα (350) μεταλλικών κάδων

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακόσια εξήντα ευρώ (697.860,00) με το ΦΠΑ 24%

Δείτε όλη την απόφαση κάνοντας κλικ ΕΔΩ

 

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση