Ενημέρωση Συνδυασμών “Μένουμε Δήμο Βόλβης” και “Όλοι Μαζί Μπορούμε”

Επειδή το volvipress.gr είναι ένα μόνιμα ανοιχτό βήμα για όσους θέλουν να συνεισφέρουν σε χρήσιμες ιδέες, γόνιμους προβληματισμούς και μελετημένες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν όλους μας να γίνουμε καλύτεροι σαν πολίτες, γι αυτό δημοσιεύουμε με ευχαρίστηση τις ανάλογες προσπάθειες συμπολιτών μας.

Παρόλο που δεν είναι βέβαιο ότι προβλέπονται από τους νόμους μας η εφαρμογή παρόμοιων διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου των πράξεων, αποφάσεων και της διαχείρισης των διοικούντων ενός δήμου, οι παρακάτω ιδέες, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αν θέλουμε να είμαστε μια δίκαια και αυοτελεγχόμενη κοινωνία, διαφανής, ευνομούμενη κλπ.

Όσοι έγκριτοι νομικοί διαβάσουν τις παρακάτω ιδέες – προτάσεις, ας μας διαφωτίσουν για το αν είναι εφικτές και εφαρμόσιμες ή ποιες θεσμικές αλλαγές χρειάζονται για να ισχύσουν

Ενημέρωση Συνδυασμών “Μένουμε Δήμο Βόλβης” και “Όλοι Μαζί Μπορούμε”

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι διαρκώς  διευρυνόμενες απαιτήσεις αντιμετώπισης  νέων κοινωνικών προκλήσεων επιβάλλουν την επείγουσα αναδιάρθρωση του υφιστάμενου μοντέλου αυτοδιοίκησης που χρονίως καθηλώνει τον Δ.Βόλβης, με την εισαγωγή  νέου πλαισίου αρχών, θέσεων, και πρακτικών διοίκησης.

Οι μεταρρυθμίσεις  λειτουργικής  αναδιοργάνωσης στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ συνοψίζονται:

  1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

    Γενική καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες του Δήμου ώστε να βάλει ένα «στόπ» σε φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.

    Θα επιβάλλονται πειθαρχικές & ποινικές διώξεις για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία όχι μόνον στους δράστες, αλλά και σε όσους “βάζουν πλάτη” είτε με τη μορφή της  υπόθαλψης, είτε με τη μορφή της αποδοχής.

2.ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

    Λογιστικοί έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα και τομείς της διοίκησης ανά (3)μηνο, ώστε να «ευνουχιστεί» η κάθε πιθανή προσπάθεια διασπάθισης δημοσίου χρήματος και απιστίας προς το δημόσιο συμφέρον.

3.ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     Καθιερώνεται χρονοδιάγραμμα προμηθειών ανα (2)μηνο, και με διάρκεια ισχύος εκάστης πρόσκλησης υποβολής προσφορών όχι μικρότερη των (7) εργάσιμων ημερών, ώστε να αποκλεισθούν πιθανές προσπάθειες «σκοτεινών κύκλων εντός του δήμου» προώθησης συγγενικών η φιλικών επιχειρήσεων.

4.ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

    (NOMOΣ 4555/2018  – ΦΕΚ 19/07 2018 /Αρ.Φύλλου133 / Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́/ Άρθρο 133)

    Καθιερώνουμε τον  θεσμό  λήψης αποφάσεων με δημοτικά δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα και για μεγάλα έργα που αφορούν τις προγραμματικές δεσμεύσεις του συνδυασμού που θα αναλάβει την διοίκηση του δήμου. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης πολλοί πιστεύουν ότι σχεδόν ισοδυναμεί με ακυβερνησία καθώς δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα δημοτικό συμβούλιο χωρίς τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις, λόγω μιας μη διαμορφωμένης πλειοψηφίας.

    Ετσι η  δημοτική αρχή θα καταστεί «όμηρος» ενός δημοτικού συμβουλίου που θα αδυνατεί να αποφασίσει τα στοιχειώδη.

    Η λύση στο πρόβλημα βρίσκεται στην εφαρμογή του άρθρου 133 με θέμα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» που αποτελεί την πεμπτουσία της «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα μπορεί να προκηρύσσεται για κάθε θέμα :

   *Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, προκειμένου να λάβουν απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα.

   *Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, η μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των δημοτών για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Στην αίτηση αναγράφεται το υπό ψηφοφορία θέμα και τίθενται οι υπογραφές των δημοτών.

5.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    Σήμερα, υπάρχουν «εργαλεία δημοτικού management» που οφείλει κανείς να χρησιμοποιεί εάν θέλει η «μεγάλη επιχείρησή που ονομάζεται Δήμος Βόλβης» να  βελτιώσει  την εικόνα της στον πολίτη (ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή).

    5.1.Συνεχή εκπαίδευση προσωπικού ώστε να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες που να ικανοποιούν τους απαιτητικούς και καλύτερα από ποτέ ενημερωμένους πολίτες.

    5.2.Υποχρεωτική «ετικέτα ονόματος & επωνύμου» για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης από ποιόν εξυπηρετείται.

    5.3.Υποχρεωτική επαγγελματική ένδυση (στολή εργασίας & υπόδηση) με τα διακριτικά του δήμου και της υπηρεσίας, για όλους τους υπαλλήλους  που εκτελούν εργασία εκτός γραφείου (συνεργεία κλπ).

6.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

    Με πρόσληψη (100-120) ατόμων έκτακτου προσωπικού με σχέση κοινωφελούς εργασίας (σύστημα διαχείρισης που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ).

7.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

   Ο «Καλλικράτης» συνένωσε τις αστικές περιοχές με τις αγροτικές και μεγάλωσε τον Δ.Βόλβης, μεγαλώνοντας όμως και τις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών.

   Θα πρέπει να εξετάσουμε επειγόντως το άνοιγμα γραμμών πίστωσης για την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού εργαλείου που να μπορεί να αποτελέσει την «συγκολλητική ρητίνη» μεταξύ των διαφορετικών περιοχών για μια ισορροπημένη αναπτυξιακή προοπτική.

   Μια ολόκληρη ομάδα νέων εργαλείων, μεθοδολογιών, προσεγγίσεων και μετρήσεων χρησιμοποιούνται με σκοπό την εκκίνηση και ανάπτυξη μιας νέας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα κέρδη  αλλά την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία στο σύνολό της.

   Στόχος η απορρόφηση και άμεση εκμετάλλευση των Κοινοτικών & Εθνικών χρηματοδοτικών πηγών. Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών πακέτων που βρίσκονται «δεσμευμένα» σε αδιέξοδα προγράμματα, ώστε να ξεμπλοκάρουν και να μπορούν να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα του Δ.Βόλβης, ώστε να βάλει ένα «στόπ» στην «χρόνια υστέρηση» της περιοχής.

8.ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΣΤΙΣ Σ.Α.Τ.Α.

    Ο Συμμετοχικός Κοινωνικός Προϋπολογισμός (Σ.Κ.Π.) αποτελεί σημαντική διαδικασία διαβούλευσης των κατοίκων μιας περιοχής με την συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.

    Μιας και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού ενός δήμου πάει σε μισθούς και άλλα πάγια έξοδα που χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι πολίτες θα πρέπει να διαβουλεύονται με «δέσμευση εντολής» προς την δημοτική ηγεσία, το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά αποκλειστικά τις δημοτικές επενδύσεις και χρηματοδοτείται από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.).
Αν και μικρό το κομμάτι αυτό σε σχέση με το σύνολο του προυπολογισμού, ωστόσο έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ποιότητα ζωής των πολιτών και την ποιότητα των υπηρεσιών!!!

9.ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

   To πολυνομοσχέδιο Ο.Τ.Α στο άρθρο 35 που αφορά την «Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων» ορίζει ξεκάθαρα ότι: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο»!!!

   Πρόκειται όμως για μία επιπλέον δαπάνη, που για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό θα πρέπει να κοπεί κάτι άλλο, για να καλύψει αυτό το κόστος.

   Τα αιρετά όργανα όμως με την ανάληψη του αξιώματος τους είναι υποχρεωμένα να παραμερίσουν για όλο το διάστημα  της θητείας τους την ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος, που σημαίνει απώλεια εισοδήματος.

   Λαμβάνοντας υπόψη την αποκλειστική ενασχόληση των αιρετών με τα θέματα του δήμου ο νομοθέτης προβλέπει την χρηματική αποζημίωση τους για βιοποριστικούς λόγους.

   Το μοντέλο που προτείνουμε με κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια είναι το εξής:

   1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      Έως δύο φορές πάνω από τον μισθό του μέσου νεοεργαζόμενου Έλληνα πολίτη… 2Χ425 = 850€ + κρατήσεις.

   2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

      Έως μιάμιση φορά πάνω από τον μισθό του μέσου νεοεργαζόμενου Έλληνα πολίτη…1,5Χ425 = 637,50€ + κρατήσεις.

      Οι αντιμισθίες ενταλμένων δημοτικών συμβούλων θα αυξομειώνονται ανάλογα.

      α) με τις παρουσίες στα Δημοτικά Συμβούλια και της παραμονής τους έως το τέλος,

      β) με την παρουσία τους στους χώρους δουλειάς του Δήμου,

      γ) την προσφορά και την αποτελεσματικότητά τους.

   3. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

      Οι αντιμισθίες των προέδρων θα βελτιωθούν έως το διπλάσιο γιατί εκεί θα στηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος και της καθημερινότητας.

   4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

      Οι Δημοτικοί σύμβουλοι θα αποζημιώνονται για τις παρουσίες των στα δημοτικά συμβούλια με την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν έως το τέλος. Η αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων θα είναι ανάλογη της απόστασης κατοικίας από την έδρα του Δήμου. Δημοτικοί σύμβουλοι της έδρας και έως 5χιλ. μακράν θα λαμβάνουν συμβολική αποζημίωση.

Σε ποιούς απευθύνεται…

Οι προτάσεις αυτές απευθύνονται  καταρχήν για ενημέρωση της νύν ηγετικής ομάδος του δήμου σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης μέσα απο μιά διαφορετική προσέγγιση, και ταυτόχρονα αφορούν κάθε υποψήφιο δήμαρχο και συνδυασμό που φιλοδοξεί να εφαρμόσει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισής του ξεπερασμένο μοντέλου οργάνωσης της Τ.Α. αποτέλεσμα της παθογένειας του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της κεντρικής εξουσίας.

Παράλληλα απευθύνεται και σε όλους τους πολίτες του Δ.Βόλβης που βλέπουν περιθώρια δράσης ακόμα και μέσα στην σημερινή πολύπλευρη κρίση, που κατανοούν και αντιμετωπίζουν την κρίση όχι ως τυχαία διαδικασία, αλλά ως ευκαιρία εξέλιξης της τοπικής κοινωνίας!!!

Αποτελεί… 

Ένα εγχείρημα συναινετικής κοινής συνεργασίας  των ομάδων εργασίας των συνδυασμών «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»!!!

Στοχεύει…

Οτι θα αποτελέσει αφορμή για μελλοντική συνεργασία με άλλες συλλογικότητες πολιτών και προσωπικότητες στην περιοχή στην  βάση ενός «ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» που θα έχει μονίμως το «δάχτυλό του» πάνω στο σφυγμό της τοπικής  κοινωνίας!!!

Η πολιτική συγκυρία με τη ρευστότητα στην εκπροσώπηση μέσω της απλής αναλογικής πλέον το επιτρέπει!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

5 − four =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.