Μικροκώμη

Η Μικροκώμη είναι οικισμός με (61) μόνιμους κατοίκους,

Η Μικροκώμη (Τοπική Κοινότητα Προφήτου – Δημοτική Ενότητα ΕΓΝΑΤΙΑΣ), ανήκει στον δήμο ΒΟΛΒΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

Η επίσημη ονομασία είναι “η Μικροκώμη”. Έδρα του δήμου είναι ο Σταυρός και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας.

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, η Μικροκώμη ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Προφήτου, του πρώην Δήμου ΕΓΝΑΤΙΑΣ του Νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η Μικροκώμη έχει υψόμετρο 288 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 40,7192543339 και γεωγραφικό μήκος 23,2826619869.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα του πληθυσμού.
Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ξεπερνά το 80% όπως στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.