Ο.Κ.Π.Α.Π δήμου Βόλβης: Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

trofima665Ο Δήμαρχος Βόλβης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π) για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 40.887,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με την αρ. 46/2015 συνταχθείσα μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος ή ενιαίο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο το ποσοστό έκπτωσης κριτήριο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στην ενδεικτική τιμή κάθε είδους. Η προμήθεια των ειδών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις αληθινές ανάγκες του φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, Δήμου Βόλβης, στο Τμήμα Προμηθειών , την 8/12/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα από 10 π.μ. μέχρι 11 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ποσού 2% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε κατηγορίας ή ομάδας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Για συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για παραπάνω από μία ομάδα ή κατηγορία, η εγγύηση που θα πρέπει να προσκομιστεί θα είναι το άθροισμα των επιμέρους ομάδων ή κατηγοριών. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Βόλβης, ο οποίος διενεργεί το διαγωνισμό για το νομικό του πρόσωπο.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (παρ. 3, αρ. 4, Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες ή ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας ή κατηγορίας και όχι για μέρος αυτής.

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο γραφείο του τμήματος προμηθειών του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης www.dimosvolvis.grκαθώς και αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.

O Δήμαρχος

και με απόφασή του (ΑΔ 233/2015)

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαθέσιμα αρχεία
Αρχείο Μέγεθος αρχείου
Κατεβάστε το αρχείο (Αναλυτική διακήρυξη.pdf)Αναλυτική διακήρυξη 320 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2015-2016.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 826 Kb
Κατεβάστε το αρχείο (Περίληψη Διακήρυξης  διαγωνισμού  τρόφιμα για ένα έτος.pdf)Περίληψη Διακήρυξης 90 Kb

dimosvolvis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four × 4 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.