Πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας στο Δήμο Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

Ο δήμος Βόλβης έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο μηνών.

Γενικά προσόντα

  • Ηλικία από 18-65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του δήμου Βόλβης στον Σταυρό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση