Πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων στον Δήμο Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με χρονική περίοδο:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
114ΟμαδάρχεςΑπό 17/07/2018 έως 28/08/2018

Προσόντα: Απόφοιτος Α΄Τάξης Λυκείου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή φωτοτυπία αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Φωτοτυπία αριθμού μητρώου Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ)

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας

Βεβαίωση ανεργίας

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397021070) μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30-13:30.

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση