Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων στον δήμο Βόλβης

volvi press 0 Σχόλια

Το γεγονός ότι η περιοχή του  Δήμου Βόλβης κατά το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους πλήγηκε από καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα και οι περιοχές Σταυρού, Άνω Σταυρού, Ασπροβάλτας και Βρασνών τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για χρονικό διάστημα τριών μηνών αλλά και με δεδομένη την πιθανή εκδήλωση καύσωνα και καθότι προκύπτει η άμεση ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων πρόληψης που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων από πυρκαγιές, για την κάλυψη των ανωτέρω κατεπειγουσών αναγκών (αποκαταστάσεις ζημιών πλημμύρας, αποψιλώσεις, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κλπ) Το ΔΣ του του Δήμου Βόλβης εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη των παρακάτω έκτακτου προσωπικού

1.ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (με δίμηνες συμβάσεις)Αριθμός ατόμων οκτώ (8)
2.ΔΕ Οδηγούς (με δίμηνες συμβάσεις)Αριθμός ατόμων δύο (2)
3.ΔΕ Βοηθό Ηλεκτρολόγου (με δίμηνη σύμβαση)Αριθμός ατόμων ένα (1)
4.ΥΕ Γενικών καθηκόντων (με δίμηνες συμβάσεις)Αριθμός ατόμων Τέσσερις (4)
5.ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας (με τρίμηνες συμβάσεις)Αριθμός ατόμων Δώδεκα (12)

Αριθμός απόφασης 142/2018
Ημερομηνία απόφασης 31/07/2018

Σχόλια
Κατατίθεται σε
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Το σχόλιό σας; Θα δημοσιευθεί όταν εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά αλλά για την συζήτηση καλό είναι να γράψετε ένα όνομα έστω και ψευδώνυμο
Αφήστε μια απάντηση