Ο Δήμαρχος σε ρόλο Διεκδικητή, Εργολάβου, Παρόχου υπηρεσιών, Οραματιστή. (Μέρος 5ο)

eksipnes-polis

Συνέχεια από Προηγούμενο (Μέρος 4ο)

5.5 Από την έξυπνη πόλη στις ψηφιακές κοινότητες
Ακόμα, αν σε μια πόλη το μέγεθος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής δεν επιτρέπει οικονομίες κλίμακας ο καλλίτερος τρόπος είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός για από κοινού αξιοποίηση υποδομών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία των τεσσάρων Δημοτικών δικτύων που καλύπτουν όλη την Ελλάδα.
• Το δίκτυο Δήμων Κρήτης και Αιγαίου,
• το δίκτυο Δυτικής Ελλάδας,
• το δίκτυο Κεντρικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας και
• το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Αυτά τα δίκτυα μπορούν να συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής τους για την παροχή υπηρεσιών που θα υπηρετούν τους πολίτες και τις τοπικές εξειδικεύσεις της οικονομίας.
Στην Κρήτη ήδη οι τέσσερις μεγάλες πόλεις Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος έχουνε σχεδιάσει από κοινού ψηφιακές εφαρμογές (διαχείριση κυκλοφορίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ) που θα κατασκευασθούν μια φορά και θα αποδίδονται ως υπηρεσία στους παραπάνω δήμους δηλαδή σε πάνω από το 70% των κατοίκων της Κρήτης.
Υπάρχει ανάγκη αυτά τα δίκτυα να ενεργοποιηθούν. Δυστυχώς στην Ελλάδα μάλλον η μεγαλύτερη καινοτομία είναι οι συνεργασίες.

5.6 Το Branding
Υπάρχουν τρεις βασικές έννοιες που πρέπει να καταλάβουμε, όταν μιλάμε για το branding της πόλης και τη δημιουργία brand .

Αυτές οι έννοιες είναι (Juan Carlos Belloso) :
• η ταυτότητα της πόλης (city identity) ,
• η εικόνα της πόλης (city image) και
• η τοποθέτηση στην ανταγωνιστική αγορά (city positioning) .

Η ταυτότητα της πόλης αναλύει τι πραγματικά είναι μια πόλη, στην ουσία δηλαδή την πραγματικότητα του τόπου. Έχει να κάνει με το μοναδικό σύνολο των ιδιοτήτων και των αξιών που καθορίζουν και χαρακτηρίζουν την πόλη και τι την διαφοροποιούν από τα άλλα μέρη, με τα περισσότερα από αυτά να συνδέονται με μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον έχει να κάνει και με τις αξίες που είναι συνήθως οι πιο σημαντικές πτυχές για τη διαφοροποίηση των πόλεων.

Η εικόνα αναφέρεται στο πώς η πόλη φαίνεται ή γίνετε αντιληπτή από την «αγορά» και το κοινό, και στο τι σκέπτονται οι άνθρωποι για μια συγκεκριμένη πόλη ή χώρα.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών δεδομένου ότι υπάρχει συνήθως ένα χάσμα μεταξύ της ταυτότητας της πόλης (η πραγματικότητα του τόπου) και της εικόνας της πόλης (η αντίληψη που έχουμε ή που υπάρχει γύρω από αυτό το μέρος), η οποία συνήθως τείνει να είναι αρνητικός παράγοντας αφού η εικόνα της πόλης είναι συχνά πίσω από την πραγματικότητα του τόπου, που οφείλεται είτε στην έλλειψη γνώσης σχετικά με τον τόπο ή σε κλισέ και στερεότυπα που συνδέονται με αυτό, ή στο χρόνο, μιας και η πραγματικότητα μιας πόλης μπορεί να αλλάξει γρήγορα κατά την πάροδο του χρόνου, ενώ η αλλαγή στην εικόνα ή στην αντίληψη σχετικά με αυτό το μέρος μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Η έννοια της τοποθέτησης στην ανταγωνιστική αγορά, της πόλης, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην μοναδική, διαφοροποιημένη, σχετική και αξιόπιστη πρόταση αξίας (υπόσχεσης του brand name) ότι η πόλη κάνει ή προσφέρει αυτό που υπόσχεται στις διαφορετικές ομάδες-στόχους της, που την καθιστά ένα ελκυστικό μέρος για να ζήσεις, να επισκεφθείς, να σπουδάσεις, να εργάζεσαι ή να ζήσεις γι ‘αυτούς.

Είναι σημαντικό για τις Ελληνικές πόλεις να συνειδητοποιήσουν την αξία του citybranding και ειδικά στον τομέα των έξυπνων πόλεων.
Το Ηράκλειο έχει καταβάλει πολύ προσπάθεια στον τομέα αυτό, χρειάζονται βέβαια ακόμα πολλά βήματα. Ήδη όπως έχουμε αναφέρει βρίσκεται σε ανταγωνιστικές διεθνείς λίστες ενώ ισχυρή βοήθεια σε αυτό δίνει η ιστοσελίδα www.citybranding.gr

Ποια, λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τρίτου κύματος που αναφέραμε παραπάνω ;
Είναι ότι τώρα ξεφεύγουμε από τον σχεδιασμό ενός μεμονωμένου οργανισμού (ψηφιακός δήμος, ψηφιακό νοσοκομείο, ψηφιακό επιμελητήριο) και ο σχεδιασμός μας αφορά όλη την πόλη ή ένα ολόκληρο τόπο. Ο σχεδιασμός συνοδεύεται από συνεργασίες δημόσιου, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και εθελοντικών οργανώσεων. Πολλά δεδομένα βγαίνουν έξω από τους οργανισμούς στο ανοικτό περιβάλλον, διαλειτουργούν και παράγουν καινούργιες πληροφορίες.
Συμπερασματικά όλοι λαμβάνουν υπόψη όλους , στα πλαίσια μιας ανοικτής δημοκρατικής διακυβέρνησης με συμμετοχικά χαρακτηριστικά και πρόνοιες για τους κοινωνικά αδύναμους.

6.Συμπεράσματα :
Επιτυχημένες οικονομίες είναι οι εξειδικευμένες οικονομίες. Η εξειδίκευση δημιουργεί την ταυτότητα. Στα καλά παραδείγματα η δημιουργία ταυτότητας είναι αποτέλεσμα στρατηγικών σχεδιασμών των φορέων ενός τόπου και έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σήμερα η κοινωνία και η οικονομία της γνώσης , αναδεικνύουν ένα νέο είδος ταυτότητας τόπων. Την smart. Οι τόποι που επιτυχημένα υιοθετούν το όραμα του smart έχουν συνήθως ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ευρυζωνικές υποδομές. Δημιουργούν με αυτό τον τρόπο ένα αποτελεσματικό οικοσύστημα γνώσης και καινοτομίας, με επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής των πολιτών τους.

Βιβλιογραφία :
• Άσπα Γοσποδίνη. Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων
• Ανδρουλάκης Μ.Παλιές και νέες προκλήσεις για την πόλη. ΙΣΤΑΜΕ. Μάρτιος 2006.
• Καλογήρου Γ, Καρούνος Θ, κά . Δήμοι στην κοινωνία της Πληροφορίας. Ένας οδικός χάρτης για το πέρασμα των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας στη νέα εποχή. Έκδοση ΚΕΔΚΕ. Αθήνα 2006
• Κομνηνός Ν. Intelligent Cities.Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces.Published April 4th 2002
• Κομνηνός Ν..Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks. Published 17th July 2008
• Bασικά συμπεράσματα του διεθνούς Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη». Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
• Καταστατικός Χάρτης υποχρεώσεων των Δημοτικών Αρχών έναντι των πολιτών στην “Κοινωνία της γνώσης”. ΙΚΑΡΟΣ. Διαδημοτικό δίκτυο συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νησιών του Αιγαίου για την πληροφορική και τις επικοινωνίες.
• Sicco van Gelder Successful Place Branding. How to improve the chances of successfully developing and implementing a place brand strategy . 26 May 2008
• Sicco van Gelder Place 2.0 2 June 2008
• Millard.J.Regional development and cohesion in the European Information Society
• A planet of civic laboratories.The future of cities, information, and inclusion.Institute for the Future.The Rockefeller foundation.
• “A Shared Vision on City Branding in Europe”. http://eurocities.eu/eurocities/publications/A-Shared-Vision-on-City-Branding-in-Europe-WSPO-8PLFNF.Μελέτη ομάδας εργασίας 40 πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο Eurocities.2010

Διαδίκτυο :
1.www.citybranding.gr
2.www.ikarosnetwork.gr
3.www.infostrag.gr
4.www.urenio.org
5.www.intelligentcommunity.org
6.www.ifitt.org
7.www.eurocities.eu
8.www.heraklion.gr
9.www.e-trikala.gr
10.www.citymayors.com.
11.www.thecity2.org
12.www.cityoferrors.com/el
13. http://www.humangrid.gr

Μοχιανάκης Κωστής

citybranding.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

five × 4 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.