Δ.Ε. Απολλωνίας

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393041301
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Μελισσουργός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393022336
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Νικομηδινό
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393091320
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Περιστερώνας
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393022088
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Στίβος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΑΠΗ Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393041425
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Νέα Απολλωνία
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΑΠΗ ΣΤΙΒΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393022145
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Στίβος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) – Νέα Απολλωνία

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397041008
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Νέα Απολλωνία
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393330010
Φαξ: 2393041114
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Νέα Απολλωνία