Δήμος Βόλβης

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330140
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Νέα Μάδυτος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397061661
Φαξ: 2397061888
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397061900
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393330111
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Προφήτης
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397022331
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397027496
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330088
Φαξ: 2397026601
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330088
Φαξ: 2397026601
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393041800
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Απολλωνία
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397051240
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Μόδι