Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397022331
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397027496
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330088
Φαξ: 2397026601
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) – Νέα Βρασνά

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397021710
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397022308
Φαξ: 2397024369
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΟΠΑΠ)

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397021733
Φαξ: 2397021734
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397026600
Φαξ: 2397026601
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Δημοτική Ενότητα Αγ. Γεωργίου ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330000
Φαξ: 2397024173
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα