Δ.Ε. Αρέθουσας

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΠ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395091262
Κινητό: 2395091262
Περιοχή: Ανοιξιά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395330000
Φαξ: 2395041599
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Αρέθουσα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395071234
Φαξ: 2395071234
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Μαυρούδα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395071016
Φαξ: 2395071016
Περιοχή: Ανοιξιά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395041241
Φαξ: 2395041241
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Στεφανινά
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2395091200
Φαξ: 2395091200
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ Αρέθουσας
Περιοχή: Φιλαδέλφιο