Δ.Ε. Εγνατίας

Κατηγορία
Περιγραφή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2393330111
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Προφήτης
Επωνυμία
Κατηγορία
Περιγραφή

ΚΑΠΗ ΠΡΟΦΗΤΗ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2393051505
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Προφήτης
Κατηγορία
Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δημοτική Ενότητα Εγνατίας

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2393330100
Φαξ
2393051674
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Προφήτης
Κατηγορία
Περιγραφή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΜΤΗΤΑ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2393022001
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Σχολάρι
Κατηγορία
Περιγραφή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2394055393
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Ευαγγελισμός
Κατηγορία
Περιγραφή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2393051224
Τ.Κ.
57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή
Νυμφόπετρα