Δ.Ε. Εγνατίας

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393330111
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Προφήτης
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΑΠΗ ΠΡΟΦΗΤΗ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393051505
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Προφήτης
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δημοτική Ενότητα Εγνατίας

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393330100
Φαξ: 2393051674
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Προφήτης
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΜΤΗΤΑ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393022001
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Σχολάρι
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2394055393
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Ευαγγελισμός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393051224
Τ.Κ.: 57200 Δ.Δ Εγνατίας
Περιοχή: Νυμφόπετρα