Δ.Ε. Μαδύτου

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330140
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Νέα Μάδυτος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393041800
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Απολλωνία
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397051240
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Μόδι
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397041300
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Νέα Μάδυτος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) – Νέα Μάδυτος

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397041681
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Νέα Μάδυτος
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΟΚΠΑΠ)

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393041800
Φαξ: 2393041850
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Απολλωνία
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Δημοτική Ενότητα Μαδύτου ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330100
Φαξ: 2397041000
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Νέας Μαδύτου
Περιοχή: Νέα Μάδυτος