Οργανισμοί κλπ

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330088
Φαξ: 2397026601
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕΥΑΒ)

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397021812
Φαξ: 2397021813
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΛΟΥΤΡΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2393042142
Φαξ: 2393042088
Τ.Κ.: 57012 Δ.Δ Νέας Απολλωνίας
Περιοχή: Νέα Απολλωνία