Πολιτικοί Μηχανικοί

Επωνυμία
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397026875
Φαξ
2397021767
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Νέα Βρασνά
Περιγραφή

Ρύθμιση Αυθαιρέτων, Έκδοση Αδειών Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397 024882
Κινητό
6948663104
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Εικόνα

Εικόνα
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοι

Τηλέφωνο
2397024584
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Ασπροβάλτα
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397023001
Φαξ
2397023001
Κινητό
6974020073
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Νέα Βρασνά
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397065871
Φαξ
2397065871
Κινητό
6944374711
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397065493
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397065565
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο
2397061233
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Περιγραφή

Πολιτικοί μηχανικοι

Τηλέφωνο
2397025100
Διεύθυνση
Βογιατζοπούλου 13
Τ.Κ.
57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή
Ασπροβάλτα