Πολιτικοί Μηχανικοί

Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397026875
Φαξ: 2397021767
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Περιγραφή:

Ρύθμιση Αυθαιρέτων, Έκδοση Αδειών Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Ιστοσελίδα: http://siagos.gr
Τηλέφωνο: 2397 024882
Κινητό: 6948663104
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Εικόνα:
Εικόνα
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοι

Τηλέφωνο: 2397024584
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397023001
Φαξ: 2397023001
Κινητό: 6974020073
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397065871
Φαξ: 2397065871
Κινητό: 6944374711
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397065493
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Το γραφείο μας δημιουργήθηκε το 2009 για να καλύψει τις ανάγκες για σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την Μελέτη, την Επίβλεψη και την κατασκευή, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, την έκδοση άδειας καταστημάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων! Αναλαμβάνουμε εξίσου ενεργειακή επιθεώρηση, έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και έλεγχο έργων δόμησης σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Τηλέφωνο: 2397 022192
Φαξ: 2397 022192
Κινητό: 6947875341
Διεύθυνση: 4 Παραλιακή 34, Νέα Βρασνά
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Νέα Βρασνά
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397065565
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοί

Τηλέφωνο: 2397061233
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Περιγραφή:

Πολιτικοί μηχανικοι

Τηλέφωνο: 2397025100
Διεύθυνση: Βογιατζοπούλου 13
Τ.Κ.: 57021 Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου
Περιοχή: Ασπροβάλτα