Δ.Ε. Ρεντίνας

Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397061661
Φαξ: 2397061888
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397061900
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397027535
Φαξ: 2397061540
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) – Σταυρός

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397021061
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397330200
Φαξ: 2397065600
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός
Κατηγορία:
Περιγραφή:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr/
Τηλέφωνο: 2397024420
Τ.Κ.: 57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή: Σταυρός