Δ.Ε. Ρεντίνας

Κατηγορία
Περιγραφή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397061661
Φαξ
2397061888
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Κατηγορία
Περιγραφή

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397061900
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Επωνυμία
Κατηγορία
Περιγραφή

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397027535
Φαξ
2397061540
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Κατηγορία
Περιγραφή

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) - Σταυρός

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397021061
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Κατηγορία
Περιγραφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397330200
Φαξ
2397065600
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός
Κατηγορία
Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δήμου Βόλβης

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο
2397024420
Τ.Κ.
57014 Δ.Δ Ρεντίνας
Περιοχή
Σταυρός